Filtriranje rezultata Filtriranje rezultata

Ulja i maslaci

Ova ulja pakira uvoznik, Kemig, i spadaju u kategoriju sirovina odnosno repro ulje. To znači da ulja nisu registrirana kao ni kao kozmetika ni kao dodatak prehrani, odnosno da korištenje istih u bilo koje svrhe ovisi isključivo o Vama i granicama Vašeg znanja. Za ulja je moguće pribaviti certifikate o čistoći, sastavu i slično, ali nemaju na sebi nikakve upute za korištenje.