Filter Filter

Macerati

Uljni macerati se spravljaju potapanjem svježeg ili suhog biljnog materijala u neko biljno ulje ili tekući vosak (često i u životinjsku masnoću). Ljekovite tvari polako iz biljnog materijala prelaze u biljno ulje, a konačni proizvod spaja ljekovite sastojke biljnog materijala i korištene baze.